Tiotips.nu


Älgjakt 2014


Älgjakt 2014

Älgjakt 2014 - tider

Jakttiden bestäms av klimat och tiden för älgarnas brunst. Brunsten börjar i slutet av september och håller på några veckor in i oktober och i söder startar den tidigare än i norr. Älgtjurarnas brunstbeteende börjar med fejningen av sina horn. I södra Sverige startar älgjakten vanligen den andra måndagen i oktober, när större delen av brunstperioden passerat. I norra Sverige kan älg jagas före brunsten med start tidigast den första måndagen i september. Jakttidens längd är olika för de olika älgjaktsområdena och jaktens längd bestäms varje år av Länsstyrelsen. För fullständig information om älgjakten 2014 finns komplett information för respektive län hos Länsstyrelsen.

Älgjakt - Jakttider Älgjakt 2013 - tips och information

Älgjakt | Bakgrund

Älgjakten bedrivs främst för att hålla ned älgpopulationens tillväxt samt i rekreationssyfte. En alltför stor älgstam leder till stora skogsskador och ökade antal trafikolyckor. Jakten är reglerad i jaktlagen och jaktförordningen och sköts av länsstyrelserna. Det finns bestämmelser för vilka vapen jägarna får använda, hur skadeskjutningar skall utredas samt hur många älgar de olika jaktlagen får fälla. För varje vuxen älg som fälls skall en fällavgift betalas till Länsstyrelsen. Sverige har idag ca 300 000 jägare, varav ca 5 procent är kvinnor. Under sommaren brukar det finnas mellan 300 000-400 000 älgar i Sverige. Av dem skjuts cirka 100 000 älgar på hösten. Älg finns i hela Sverige, med undantag av Gotland.


Älgjakt | Administration

Länsstyrelserna, med länsviltnämnderna som rådgivande organ, har ansvar för administration av älgjakten. En stor del av hanteringen sker dock inom jaktvårdskretsar och på de olika länsjaktvårdsföreningarna. Älgjakten är en av de mest reglerade jakterna i Sverige. Jaktresultat för älgjakten måste anmälas till länsstyrelsen senast två veckor efter avslutad jakt. Denna anmälan måste ske även om inget djur fällts. Om anmälan inte kommer till Länsstyrelsen i tid, kan jaktområdet avregistreras. Jaktområdet blir då ett så kallat K-område, dvs kalvområde.
 
annons
 
 
5 olika typer av älgjaktsområden
 
Ä-område (Älgskötselområde) är ett jaktområde med tillräcklig storlek för att bära en egen älgstam. Älgstammens skötsel är fastställd i en skötselplan som är godkänd av länsstyrelsen. Älgjakten sker utan licens.

A-område (Egentligt licensområde) har licens för minst en vuxen älg. Kraven på storlek på ett A-område varierar över landet.

B-område (Särskilt licensområde) är ett område på minst 5 hektar som inte uppfyller
kraven för att kallas A-område. Licens för en valfri älg.

E-område (Enkalvsområde) är ett område på minst 20 hektar som inte uppfyller kraven för att kallas A-område. Licens för en kalv.

K-område (Kalvområde) är ett område som inte är registrerat hos länsstyrelsen. Ett fritt antal kalvar får skjutas.

 

Älgjakt | Ammunitionskrav

Vid älgjakt får endast kulvapen användas. Kulor som väger minst 10 gram måste ha en anslagsenergi på minst 2 000 Joule, 100 meter från mynningen. För kulor mellan 9 och 10 g krävs en anslagsenergi på minst 2 700 Joule, 100 meter från mynningen. Vapen uppfyllande dessa krav benämns klass 1-vapen. Som vid annan jakt med kulvapen på större vilt gäller att ammunitionen ska vara av halvmantlad typ. Helmantlad ammunition får inte användas när man jagar älg.
 


Relaterade tips
  • Älgjakt på film
  • Jaktkläder
  • Sekretesspolicy

    |

    Om Tiotips.nu