Tiotips.nu


Lön 2013 | Löner och statistik för olika yrken


Lönestatistik 2013

Har du rätt lön för ditt yrke? Vad tjänar en sjuksköterska, polis, tandläkare, brandman, eller lärare i genomsnitt? Har du rätt lön i förhållande till din utbildning, erfarenhet och ålder? I SCBs löpande lönestatistik i databasen nedan kan du söka efter vilken genomsnittslön som gäller för just ditt yrke och din bransch i förhållande till din utbildning och inom vilken sektor du jobbar.
 
Lönestatistiken är en bra måttstock för att se vad du borde tjäna och kan användas som ett verktyg i kommande löneförhandling. Det som inte framgår i lönestatistiken nedan är den geografiska skillnaden, där storstadsregionerna generellt sett ligger något högre än snittet för landet. Detta kan du se på lönespridningskartan längst ned som visar löneskillnaden länsvis.

Lästips: Lön 2014Har du rätt lön? Lönestatistik per yrkesgrupp Lönestatistik 2013


Lönestatistik - genomsnittslön per yrke

SCB's lönestatistik uppdateras årligen, men kan släpa något i tid. Detaljerad lönestatistik per yrke för 2012 är nu med i SCBs databas nedan - bra att känna till är också att för hela ekonomin har lönenivån höjts med 2,0 % i genomsnitt under första halvåret 2013 jämfört med samma tidpunkt 2012, enligt Medlingsinstitutet. I begreppet lön inräknas fasta och rörliga tillägg. Sök nedan på ditt yrke:

annons
 


Exempel på löner 2012 per yrkesgrupp

Här är fyra utdrag ur SCBs lönedatabas som visar genomsnittlig lön för sjuksköterskor, socionomer och tandläkare under 2012.
 
Lön Sjuksköterska
 
 
Sjuksköterska specialist - lön 2012
 
Socionom lön
 
*här ingår yrkeskategorin socionomer
 
Tandläkare lön
 
*här ingår yrkeskategorin tandläkare
 


Geografisk lönespridning

I storstadsområdena ligger lönerna generellt sett högre än i övriga landet och därmed också jämfört med medellönerna i landet. Sverigekartan, framtagen av Svenskt Näringsliv 2009, visar skillnaderna genom ett index. Index 108 för Stockholms län innebär att snittlönen där är ca 8% högre än genomsnittliga lönen i riket. Även här förekommer stora skillnader mellan olika yrken.
 
Geografisk lönespridning i Sveriges per län


Relaterade tips
  • Medellön Sverige
  • Lön 2012 | Löner och statistik för olika yrken
  • Sekretesspolicy

    |

    Om Tiotips.nu