Tiotips.nu


Lön 2013 | Löner och statistik för olika yrken


Lönestatistik 2013

Har du rätt lön för ditt yrke? Vad tjänar en sjuksköterska, polis, tandläkare, brandman, eller lärare i genomsnitt? Har du rätt lön i förhållande till din utbildning, erfarenhet och ålder? I SCBs löpande lönestatistik i databasen nedan kan du söka efter vilken genomsnittslön som gäller för just ditt yrke och din bransch i förhållande till din utbildning och inom vilken sektor du jobbar. Lönestatistiken är en bra måttstock för att se vad du borde tjäna och kan användas som ett verktyg i kommande löneförhandling. Det som inte framgår i lönestatistiken nedan är den geografiska skillnaden, där storstadsregionerna generellt sett ligger något högre än snittet för landet. Detta kan du se på lönespridningskartan längst ned som visar löneskillnaden länsvis.

Har du rätt lön? Lönestatistik per yrkesgrupp Lönestatistik 2013


Lönestatistik - genomsnittslön per yrke

SCB's lönestatistik uppdateras årligen, men kan släpa något i tid. Detaljerad lönestatistik per yrke för 2012 är nu med i SCBs databas nedan - bra att känna till är också att för hela ekonomin har lönenivån höjts med 2,0 % i genomsnitt under första halvåret 2013 jämfört med samma tidpunkt 2012, enligt Medlingsinstitutet. I begreppet lön inräknas fasta och rörliga tillägg. Sök nedan på ditt yrke:

annons
 


Exempel på löner 2012 per yrkesgrupp

Här är fyra utdrag ur SCBs lönedatabas som visar genomsnittlig lön för sjuksköterskor, socionomer och tandläkare under 2012.
 
Lön Sjuksköterska
 
 
Sjuksköterska specialist - lön 2012
 
Socionom lön
 
*här ingår yrkeskategorin socionomer
 
Tandläkare lön
 
*här ingår yrkeskategorin tandläkare
 


Geografisk lönespridning

I storstadsområdena ligger lönerna generellt sett högre än i övriga landet och därmed också jämfört med medellönerna i landet. Sverigekartan, framtagen av Svenskt Näringsliv 2009, visar skillnaderna genom ett index. Index 108 för Stockholms län innebär att snittlönen där är ca 8% högre än genomsnittliga lönen i riket. Även här förekommer stora skillnader mellan olika yrken.
 
Geografisk lönespridning i Sveriges per län


Relaterade tips
  • Medellön Sverige
  • Lön 2012 | Löner och statistik för olika yrken
  • Om oss | Kontakta oss | Annonsera | Sekretesspolicy