Tiotips.nu


Medellön Sverige


Medellön i Sverige

Vi har nu förnyat denna sida och här kan du läsa mer om Medellön i Sverige.
 
Medellönen i Sverige var 27.880 kr per månad under 2009. Om man ska jämföra sin lön med andra är medianlönen kanske mer intressant, då den visar hur mycket personen i mitten av hela urvalet tjänar. Medianlönen var samma år 24.893 kr, vilket är dryga 10% lägre än medellönen i Sverige. Då skillnaden mellan den övre och undre kvartilen ökar procentuellt sett sedan 1995, kan man också något förenklat dra slutsatsen att löneklyftorna ökar mellan hög- och låginkomsttagare. Den undre kvartilens andel av den övre har sjunkit från 76% till 72% 1995-2009.
 
Den oranga linjen i grafen visar utvecklingen av medellönen i Sverige från 1995 t.o.m. 2009.
 
Medellön Sverige, diagram, kvartiler, genomsnittlig månadslön, historik, löneklyftor

annons
 

Medianlön och kvartilerna

Medianlönen är alltså detsamma som den 50:e percentilen (och kvartil 2). Det är den månadslön av alla som hamnar precis i mitten om man rangordnar dem från högsta till lägsta. Medianlönen, som synes ovan, är klart lägre än medellönen. Vad innebär då den undre respektive övre kvartilen? Den undre kvartilen är detsamma som den 25:e percentilen, dvs den visar den lön som tillhör toppen av de lägsta 25%. Den övre kvartilen visar den lön som är lägst inom de 25% högsta lönerna.
 
Här är ett illustrerat exempel på hur en beräkning av medellön, medianlön och kvartiler kan göras. I detta urval ingår månadslönen i tusentals kronor för 25 personer. Person nummer 7 i rangordning tjänar 35.000 kr och är alltså den som representerar den Övre kvartilen i detta urval.
 
Medianlön, lönestatistik, kvartiler månadslön, medellön
 
Ursprunglig källa medellöner: SCB
 
Vill du veta mer om aktuella lönenivån i Sverige, så läs också vår sida om Lön 2014, där du bland annat kan se medellön per yrkesgrupp.


Relaterade tips
  • Lön 2013 | Löner och statistik för olika yrken
  • Sekretesspolicy

    |

    Om Tiotips.nu