Tiotips.nu


Sveriges befolkning


Sveriges befolkning 1860-2012

Folkmängden styrs av antal födda och döda samt in- och utvandring. Sveriges befolkning har ökat varje år sedan 1881, men under några år första halvan av 1980-talet samt i slutet av 1990-talet var ökningen endast marginell. Sedan 1860 har befolkningen minskat endast under tre år, nämligen 1869-70 samt 1880. Grafen visar antal invånare i Sverige samt årlig förändringstakt uttryckt i procent.
Sveriges befolkning 1860-2012
 
 

annons
 

Sveriges befolkning- när passerar Sverige 10 miljoner invånare?

Enligt SCB's prognoser kommer Sveriges folkmängd att passera 10 miljoner invånare under 2017 och 11 miljoner under år 2040. Den senaste mätningen från SCB i juli 2014 visar att antal invånare i Sverige idag är 9 705 005, vilket är en ökning med 1,02% på årsbasis. Diagrammet visar antal invånare samt vilket år vi passerade en miljongräns. Senast var 2004, då vi blev 9 miljoner invånare i landet.
 
Antal invånare i Sverige
 
 

Antal invånare i Sverige just nu

SCB följer befolkningsutvecklingen varje månad och i bilden nedan ser du alltid färsk information från den senaste mätningen, där vi bland annat ser hur många invånare Sverige har just nu.
 
 
 
Ursprunglig källa till graferna ovan är från SCB.


Relaterade tips
  • Sveriges Landskap
  • Sveriges största städer
  • Sekretesspolicy

    |

    Om Tiotips.nu